กิจกรรม Motors show 2010

 Motors show 2010 The Mall Nakhon Ratchasima